JägarvilaMed stolthet knep jag rekordet över alla grupper i jägarvilan! Nästa test om 3 veckor ska bannemig bli ännu längre!